Profi triky z grafiky: Grafici, neštvite tlačiara vysokým krytím farieb!

Už sa vám stalo, že ste poslali grafické podklady do tlačiarne a prišla vám odpoveď, že krytie farieb na obrázkoch je príliš veľké? Čo s tým teraz?

Úplne na začiatok by bolo dobré ozrejmiť si, čo to krytie farieb vlastne je. Na to použijeme príklad s úpravou fotografie...

Fotoaparát pracuje v režime RGB (červená, zelená, modrá). Keďže príprava do tlače prebieha v režime CMYK (azúrová, purpurová, žltá, čierna), je nutné použiť konverziu farieb z RGB do CMYK. A práve v tomto momente sa nám môže stať, že krytie farieb v čiernych zónach môže byť aj 340 % a viac. Ako je to možné?

Úplne jednoducho. Stačí, ak nám pri konverzii softvér prepočíta čiernu plochu ako súčet všetkých štyroch farieb. Napríklad: azúrová (75 %), purpurová (90 %), žltá (95 %) a čierna (80%). Ak percentá krytia farieb spočítame, skutočne dostaneme poriadnu dávku farieb na papier. Všeobecne sa odporúča maximálne krytie farieb od 290 % do 310 %. Čokoľvek nad touto úrovňou spôsobí nežiadúce výsledky pri reprodukcii, ako aj vo vzhľade grafiky (vysoký nános farieb môže papier dokonca zvlniť, farby sa začnú rozpíjať).

Existuje veľa spôsobov, ako sa dá tento jav eliminovať. Ideálnym riešením je zložky CMY ubrať a zložku K (čiernu farbu) pridať tak, aby sme nezdegradovali kontrast obrazu. Máme pre vás overený spôsob, ako na to s pomocou aplikácie Adobe Photoshop.

1. Zobrazenie súčtu tlačových farieb

Zobrazte paletku “Informácie” (Okná > Informácie)

• Kliknite na ikonu “Kvapatko"
• Vyberte možnosť "Súčet tlačových farieb”

1

Od tohto momentu môžete kurzorom prejsť na akúkoľvek plochu na obrázku a uvidíte súčet farieb v percentách.

2. Použitie Selektívnej farby

Najjednoduchším spôsobom odstránenia hustoty farby je použitie nástroja “Selektívna farba". Tento nástroj vám umožňuje odstrániť percentá každej farby z určitých oblastí obrazu a nahradiť ju čiernou. Pretože vysoká hustota farby je vo všeobecnosti v oblastiach s tmavým odtieňom, je najlepšie manipulovať s čiernym spektrom farieb v obraze. Po otvorení súboru CMYK v programe Photoshop:

• Prejdite na položku Obraz > Prispôsobenie > Selektívna farba
• V rozbaľovacej ponuke Farby vyberte položku "Čierne."
• V azúrovej, purpurovej a žltej farbe zadajte hodnotu -7.
• V čiernej farbe zadajte hodnotu +3.
• Pre metódu vyberte možnosť “Absolútna"
• Ukážku je nutné kontrolovať. Ak chcete zobraziť úroveň nastavenia selektívnej farby, môžete zapnúť alebo vypnúť náhľad.

2

3. Zobraziť upravené krytie farieb

Predtým, ako kliknete na tlačidlo OK, môžete prejsť kurzorom ponad oblasti s vysokým krytím (najtmavšie plochy) farieb vášho obrázka a na paletke “Informácie" sa zobrazia hodnoty pred a po korekcii krytia farieb, ako aj hodnoty CMYK. Ak celkové krytie farieb nie je dostatočne nízke, môžete upraviť vyššie spomínané nastavenia tak, aby ste odstránili viac krytia z azúrových, purpurových a žltých kanálov. Naopak, pridaním čierneho kanálu dosiahnete požadovaný kontrast obrazu a dostatočné zastúpenie tmavých plôch. Nezabúdajte, že občas sú nutné aj kompromisy (vzhľad vs. krytie farieb).

3

• Keď je nastavenie uspokojivé, kliknite na tlačidlo OK.

Dúfame, že tento tip bol pre vás užitočný a v budúcnosti vás podobný problém už neprekvapí a nenaštvete tak tlačiara. :-)


Užitočných tipov však nie je nikdy dosť. Na záver ich tu preto máme ešte niekoľko…

Tip 1: Bod č. 2 (Použitie Selektívnej farby) si môžete nahrať vo Photoshope ako akciu a priradiť ju k niektorému z klávesov (napr. F6). Takto môžete vyvolať funkciu úpravy farieb na jedno stlačenie. V paletke “Informácie” skontrolujte hodnoty krytia a CMYK. V prípade potreby môžete aplikáciu opakovať, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

Tip 2: Prejdite na položku Obraz > Prispôsobenie > Tiene a svetlá. Korekciou miery “Tieňov” takisto dokážete ovplyvniť krytie farieb.

Tip 3: Veľmi užitočný je zásuvný modul PitStop (pre Adobe Acrobat). Vo finálnom PDF pre tlač dokáže rýchlo odhaliť obrázky s vysokým krytím farieb.

 

Foto: Webmax, pexels.com

Naši profesionáli k vašim službám.
Tak neváhajte a kontaktujte nás!

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...