Chyby, o ktorých neviete, že sú chybami. Časť prvá.

Nebudem vám rozprávať o tom, že prídavné mená v nominatíve množného čísla sa neoddeliteľne spájajú s mäkkým i a podobne. Namiesto toho sa pozrieme na chyby, o ktorých možno ani neviete, že chybami sú.

Nakoľko

Nakoľko nie sme spokojní s výsledkom, nezaplatíme vám.”

Nezaplatia vám? To je naozaj nepríjemná situácia. Jazykovo zdatných ľudí však skôr znepokojí použitie slova nakoľko." Pri uvádzaní príčinnej vety sa namiesto slova nakoľko" používajú podraďovacie spojky keďže, lebo, pretože. Pôvodná veta by podľa tohto pravidla mala vyzerať nasledovne: Keďže nie sme spokojní s výsledkom, nezaplatíme vám.”

Slovo nakoľko" pokojne používajte, no len vtedy, keď to má zmysel. Nakoľko" sa v slovenčine používa ako príslovkové opytovacie zámeno týkajúce sa miery, a to v otázkach ako: nakoľko (koľko) si trúfaš?, nakoľko (ako veľmi) nie ste s výsledkom spokojní?"

Používa sa aj ako podraďovacia spojka, no len s významom miery, nie príčiny, ako je to v úvodnej vete. Napríklad: Nakoľko si pamätám (pokiaľ si pamätám), nebol tu nikto."

Tip: Ak budete používať nakoľko" len v úlohe zámena, tak sa nemusíte báť, že sa zamotáte v pravidlách.


Prečítajte si ešte: Overené lieky na jazykové okno. Užívajte pri rôznych jazykových problémoch.


Jedná sa o...

Koľkokrát ste použili takúto vetu aj vy? Nuž, mali by ste vedieť, že je to nesprávne.

Zvratná podoba jednať sa" má totiž len jediný význam, a to dohovárať sa/dohadovať sa o cene tovaru pri kúpe alebo predaji nejakého tovaru (jednať sa na trhu). V iných prípadoch je to nesprávne.

Takže úvodné vety správne znejú: Ide mi o to, že…” Ide o tento problém…”

Nespisovný je aj nezvratný tvar tohto slovesa, napríklad jednal správne, jednal s ním hrubo."

Vtedy použite radšej: konal správne, zaobchádzal s ním hrubo."

Podobne to je aj so slovom jednanie", ktoré je spisovné výhradne vo význame: dohadovanie sa o cene pri kúpe alebo predaji. Vo význame rokovanie či zaobchádzanie je nespisovné.

Každopádne

Hoci sa slovo každopádne” ešte v nedávnej minulosti bežne používalo, mali by ste sa s ním už definitívne rozlúčiť. Jazykovedci ho v poslednom vydaní KSSJ označili za zastaranú príslovku. Používať ho vás môže lákať aj preto, že to tak robia naši českí susedia.

Správnou náhradou je slovné spojenie v každom prípade.”

Podobných previnení voči spisovnej slovenčine sa dá nájsť naozaj veľa. Ak ich chcete odhaliť viac, čítajte náš blog aj naďalej.

Foto: pexels.com

Naši profesionáli k vašim službám.
Neváhajte a kontaktujte nás.

Kontaktný formulár

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať na 0948 941 942, info@identiq.sk alebo vyplňte kontaktný formulár:

Moment, prosím, formulár sa nahráva...